WPIP

Hala Magazynowa AutoFrance

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i drogowych dla inwestycji : „ Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo- socjalnym i infrastrukturą techniczno- drogową w miejscowości Źródła”

MÓJ DOM

Osiedle Zielona Lutynia
- Wróblowice

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych oraz drogowych w miejscowości Wróblowice ul. Pogodna – Osiedle „Zielona Lutynia”

SPS Budownictwo

Aldi Strzegomska

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych , drogowych oraz przyłącza kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej dla inwestycji: „ Budowa budynku usługowo- handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, rozbiórka wiat gospodarczych- Wrocław ul. Strzegomska”

MÓJ DOM

Osiedle Nowa Winnica Miękinia

Kompleksowe wykonanie robot ziemnych, drogowych, wykonanie sieci wod- kan oraz sieci MTKK i oświetlenia – Osiedle „ Nowa Winnica Miękinia”
Strona www :
Proformat