WPIP

Hala Magazynowa AutoFrance

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i drogowych dla inwestycji : „ Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo- socjalnym i infrastrukturą techniczno- drogową w miejscowości Źródła”

SPS Budownictwo

Aldi Strzegomska

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych , drogowych oraz przyłącza kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej dla inwestycji: „ Budowa budynku usługowo- handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, rozbiórka wiat gospodarczych- Wrocław ul. Strzegomska”

SPS

BUDOWNICTWO ALDI

Przebudowa drogi powiatowej i budowa drogi gminnej przy budynku handlowo- usługowym ALDI w Smolcu przy ul. Chłopskiej/Topolowej

ENVIROTECH

STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KADŁUB

Wykonanie robót brukarskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach kontraktu „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kadłub wraz z sieciami dosyłowymi

MÓJ DOM

STOCZNIOWA

Wykonanie dróg, chodników, wjazdów dla zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu

TRIADA DOM

ZATORSKA

Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Zatorską i Odolanowską wraz z budową sieci elektroenergetycznej NN dla oświetlenia drogi oraz kanałem technologicznym mkt

MINIMAXY

ZAREMBOWICZA

Wykonanie terenów utwardzonych wraz z odwodnieniem, sieciami KD, KS i siecią wodociągową wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pod nazwą „ Zespół czterech budynków hotelowych z wbudowanymi lokalami usługowymi wraz z infrastrukturą terenu we Wrocławiu przy ul. Zarembowicza

TPR

GRANITOWA

Wykonanie dróg wewnątrz osiedla, podjazdów i chodników wraz z parkingami przy ul. Granitowej we Wrocławiu oraz budowa odcinka ulicy Granitowej z siecią MTKK, zjazdów i jednostronnego chodnika

TPR

AGRESTOWA

Kompleksowe wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej, chodników oraz zjazdów do garaży, a także ułożenia płytek tarasowych i stworzenia wyjątkowej „ścieżki zdrowia” dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Agrestowej we Wrocławiu.

TPR

SMARDZOWSKA

Wykonanie kompleksowego zadania na osiedlu WILLOVE przy ulicy Smardzowskiej we Wrocławiu. Zrealizowaliśmy budowę drogi asfaltowej wraz z oświetleniem oraz budowę chodników z dojściami do budynków, zjazdy do garaży wraz z odwodnieniem liniowym , tarasy oraz niezbędną sieć KD.
Strona www :
Proformat