Roboty Ziemne

Jesteśmy specjalistami w realizacji różnorodnych projektów związanych z pracami ziemnymi

W naszej ofercie, zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą następujące etapy:
  • 1. Wykopy: Usuwanie ziemi, czy też innych materiałów, które stoją na drodze realizacji projektu. Wykonanie wykopów pod fundamenty czy budynki.
  • 2 .Nasypy i zasypy : Dodawanie ziemi lub materiałów uzupełniających, aby podnieść poziom terenu i wyrównać go do pożądanego poziomu.
  • 3. Niewelacja terenu : Wyrównanie powierzchni terenu.
  • 4. Przygotowanie podłoża : Przygotowanie gruntów pod budynki, drogi, chodniki i inne infrastrukturalne elementy.
  • 5. Prace związane z infrastrukturą : Wykonywanie rowów, koryt i kanałów do układania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych czy też innych instalacji.
  • 6. Wykonanie drenażu : Budowa systemów drenarskich, które mają na celu odprowadzenie wód deszczowych.
Strona www :
Proformat