Sieci MTKK oraz Energetyczna

Skupiamy się nie tylko na doskonaleniu infrastruktury drogowej, ale również na stworzeniu systemów komunikacji

W naszej ofercie, zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą następujące etapy:
  • 1. Przygotowanie terenu: Przygotowujemy teren pod instalację, usuwając przeszkody i zapewniając dostęp do miejsc, w których zostaną zamontowane urządzenia.
  • 2 .Roboty ziemne : Na podstawie zaplanowanych tras kablowych wykopywane są rowy lub rowki, w których prowadzone są kable. Wykonujemy również wykopy pod skrzynki przyłączeniowe oraz przygotowujemy fundamenty pod słupy energetyczne.
  • 3. Montaż sieci : Na tym etapie przystępujemy do układania rur oraz montażu wszelkich urządzeń potrzebnych o wykonania zadania.
  • 4. Testy i weryfikacja : Po zakończeniu montażu przeprowadzamy testy aby mieć pewność, że wszystko poprawnie działa.
  • 5. Odbiór i dokumentacja : Po pozytywnym odbiorze końcowym przygotowujemy kompletną dokumentację powykonawczą.
Strona www :
Proformat