Stabilizacja Gruntu

Gwarantujemy trwałość i niezawodność wykonanej stabilizacji !

W naszej ofercie, zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą następujące etapy:
  • 1. Analiza gruntu: Przeprowadzamy szczegółową analizę stanu terenu, badając m in. rodzaj gruntu, jego skład oraz nośność.
  • 2 .Przygotowanie terenu : Usuwamy wszelkie przeszkody np. korzenie drzew czy wielkie kamienie które mogłyby zakłócać proces stabilizacji lub wpłynąć na jakość wykonania. Następnie przystępujemy do wyrównania terenu. Wykorzystujemy wszystkie odpowiednie maszyny i narzędzia, aby uzyskać równą powierzchnię. Wyrównujemy nierówności i wygładzamy powierzchnię terenu, tak aby zapewnić równomierne rozmieszczenie mieszanki cementowej.
  • 3. Rozsypywanie spoiwa : Na przygotowaną powierzchnie wjeżdża ciągnik wraz z rozsypywaczem spoiwa, który rozprowadza odpowiednią ilość cementu.
  • 4. Stabilizacja gruntu : W tym etapie ciągnik współpracuje z stabilizatorem gruntu .Mieszamy grunt wraz z dodanym spoiwem.
  • 5. Zagęszczenie podłoża wraz z profilowaniem : Moment zagęszczenia za pomocą walców, które nadają odpowiednią wytrzymałość . W tym etapie również dokładamy wszelkich starań, by nadać gruntowi końcowy, perfekcyjny profil.
  • 6. Pielęgnacja : W trakcie fazy dojrzewania przykładamy szczególną uwagę do pielęgnacji. Monitorujemy proces, zapewniając odpowiednie warunki dla stabilizowanego obszaru. Dbamy o zapewnienie odpowiedniej wilgotności oraz chronimy przed różnymi uszkodzeniami
Strona www :
Proformat