Roboty Drogowe

Roboty drogowe są niezbędne dla utrzymania i rozwijania infrastruktury drogowej .

W naszej ofercie, zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą następujące etapy:
  • 1. Budowa i modernizacja dróg: Zajmujemy się budową nowych dróg oraz modernizacją istniejących. Wykonujemy nawierzchnie z kostki brukowej, asfaltu czy z kruszywa łamanego
  • 2 .Budowa chodników, miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych : Wykonujemy chodniki, parkingi oraz ścieżki rowerowe zwracając uwagę na estetykę oraz funkcjonalność.
  • 3. Budowa tarasów oraz podjazdów : Zadanie, które wykonujemy precyzyjnie oraz dobieramy odpowiedni materiał.
  • 4. Zieleń : Wykonujemy prace związane z obszarami zieleni wokół dróg, chodników, ścieżek czy tarasów.
  • 5. Odwodnienie dróg : Zapewniamy skuteczne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg oraz z jej otoczenia ( np. montaż wpustów, kolektorów czy studzienek )
Strona www :
Proformat