Sieci Wodno - Kanalizacyjne

Jesteśmy dumni z tego, że nasza praktyka i zaangażowanie w każdy projekt przekłada się na efektywność, profesjonalizm i niezawodność naszych usług.

W naszej ofercie, zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą następujące etapy:
  • 1. Przegląd terenu i konsultacje: Usuwanie ziemi, czy też innych materiałów, które stoją na drodze realizacji projektu. Wykonanie wykopów pod fundamenty czy budynki.
  • 2. Oferta : Po zebraniu wszystkich informacji, przystępujemy do opracowania oferty uwzględniając wymagane parametry techniczne. .
  • 3. Przygotowanie terenu : Następnie przystępujemy do odpowiedniego przygotowania terenu pod wykonanie sieci. Wykonujemy niezbędne prace ziemne, takie jak wykonanie rowów i inne działania w zależności od projektu.
  • 4. Montaż sieci : Na tym etapie przystępujemy do montażu rur, przewodów odpowiednio do specjalizacji projektu. Zapewniamy odpowiednie połączenia , złączki, studzienki i wszelkie niezbędne elementy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.
  • 5. Testy i kontrole : Po zakończeniu montażu, przeprowadzamy szczegółowe testy i kontrole, aby upewnić się ,że sieć działa prawidłowo i jest odpowiednio szczelna.
  • 6. Odbiór i dokumentacja : Po pozytywnym odbiorze końcowym przygotowujemy kompletną dokumentację powykonawczą.
Strona www :
Proformat